< Tillbaka till evenemang och skolningar

Bli hållbar och spara pengar

Kostnadsfritt seminarium

Nu har du som företagare chansen att rivstarta din hållbarhetsresa! Inom projektet Circular Insight & Transition ordnas ett seminarium med tema hållbarhet och hur du kan tjäna pengar genom att bli mera hållbar. På seminariet kommer du att få inspiration hur du som kan rivstarta din hållbarhetsresa!

Plats: Hotel Red&Green, Närpesvägen 16, 64200 Närpes

Datum: 16.11.2022

Tid kl. 18.00 - 20.00

Vi bjuder på en hållbar mocktail och lite smått att äta, meddela eventuella allergier i anmälan. Anmäl dig senast 10.11.2022 för att säkra din plats! Obs begränsat antal platser.

Program :

18:00 Välkomsthälsning Projektchef Fredrik Hanstén / VD Stefan Malm önskar alla välkomna!

18:05 Hotel Red&Green berättar hur de jobbar med hållbarhet och vad Sustainable Travel Finland - certifieringen innebär för dem

18:15 Mingel och diskussioner

18:35 Företagscase:Företagaren Linnea Strand, LivsVinn, presenterar sin cirkulära affärsmodellVD Mark Engelholm, Caraway Finland, berättar hur en restprodukt blev till nytta för läkemedelsindustrin

19:00 Föreläsning med Peter Höckert. Hållbarhet - skapa lönsammare verksamheter

19:45 Mingel och diskussioner

Mera information om evenemanget fås av:

Fredrik Hanstén Projektchef, fredrik.hansten@dynamonarpes.fi

Peter Höckert, Penica tel +46 708 729927peter@penica.se

Seminariet arrangeras inom projektet Circular Insight & Transition - CIT (Dynamo Närpes, Kristinestads näringslivscentral, Vasaregionens Utveckling VASEK och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia)

Anmäl dig här

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design