< Tillbaka till evenemang och skolningar

Den attraktiva arbetsplatsen 1.12

Plats: Restaurang Pyhävuori

Tid:    1.12.2022   9.00-15.00

9 -10.30 Workshop kring ämnet ”Attraktiv arbetsplats”


Vi funderar på följande saker: vad är viktigt och intressant på en arbetsplats?
Vilka faktorer inverkar då man väljer arbetsplats? Hurdan är en modern
arbetsplats?

10.30 - 12 Företagets kultur, värderingar och visioner


Genom konkreta övningar funderar vi på det egna företagets kultur, hurdana
värderingar man har, hur de syns i praktiken och hurdana visioner man har för
företaget.

12 – 13 Lunch


13 – 14.30  Generationerna x, y, z och a
- En kort föreläsning om de olika generationerna
- Diskussion kring vad denna info betyder på arbetsplatserna

14.30 - 15 Välmående på arbetsplatsen och den interna kommunikationen

I form av workshop funderar vi på hur välmåendet i det egna företaget är och hur
man håller sig uppdaterad om det
En plan för den interna kommunikationen utformas: vad informeras, vem informerar osv.

Anmäl dig här!

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design