< Tillbaka till evenemang och skolningar

Emigration Expo Holland 1-2.4

Från Österbotten och Mellersta Österbotten till Houten i Holland för att rekrytera experter

 

Emigration Expo -rekryteringsmässan som ordnas 1-2.4.2023 i Houten, Holland, är Europas största utvandringsevenemang. Den besöks årligen av ca 11 000 arbetssökande eller experter som planerar utvandring på basis av arbete. Finland deltar och har en egen avdelning på mässan - FinlandWorks. Österbottens och Mellersta Österbottens arbets- och utbildningsbaserade invandring via Talent Coastline-ekosystemet representeras på FinlandWorks -avdelningen av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia samt Österbottens AN-byrå.

 

 Det finns ett stort behov av kunnig arbetskraft inom området för NTM-centralen i Österbotten. Behovet av arbetskraft kunde delvis avhjälpas genom att locka högskoleutbildade att stanna kvar i området och genom att stöda företag till exempel med internationella rekryteringar samt att svara på företagens utbildningsbehov. Andelen arbetslösa arbetssökande avarbetskraften är 5,5, % inom området för NTM-centralen i Österbotten och samtidigt den lägsta i Fastlandsfinland (sysselsättningsöversikt för oktober2022). Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- ochhälsovården, service- och teknikbranscher.   

 

Talent Coastline -ekosystemet är en form av frivilligt samarbete och partnerskap för aktörer och företagsfält. Samarbetets och partnerskapets målsättning är att utveckla Talent Boost-åtgärder inom området Österbotten och Mellersta Österbotten. Ekosystemet arbetar för att stöda och främja internationella rekryteringar, arbetsgemenskaper som internationaliseras och verksamhetsfält med mångfald, så att regionen och företagen förblir livskraftiga. Talent Coastlines mässteam reser till Emigration Expo föratt söka nya talanger till företag och arbetsgivare inom vårt område. Det är lätt att få synlighet på mässan: kontakta Talent Coastlines mässteam och berätta om dina rekryteringsbehov. Det enda som behövs är en platsannons, sedan sköter teamet om marknadsföringen av just din platsannons på mässan – helt avgiftsfritt. I evenemangsdeltagandet ingår även förhandsmarknadsföring och där publiceras även platsannonsen på eventportalen.

 

 

– Det finns betydande utmaningar med tillgången på arbetskraft i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Dessutom är det många nya projekt och investeringar på gång inom området. Internationella rekryteringar är nödvändiga för att man ska kunna lösa företagens arbetskraftsbehov, betonar integrationschef Emine Ehrström vid NTM-centralen i Österbotten.   

 

Talent Coastlines mässteam kartlägger företagen i regionen som är villiga att delta på mässan i Holland. Företaget kan alltså delta i mässan och representera sin egen verksamhet på FinlandWorks-avdelningen. Företag som deltar betalar endast sina egna rese- och övernattningskostnader.  

 

-  Också gällande lediga arbetsplatser lönar det sig att kontakta oss med låg tröskel. Vi sköter främjandet av uppgifternas synlighet bland sakkunniga och strävar efter att arbetsgivarna får potentiella sökande, bland vilka de förhoppningsvis hittar den rätta, konstaterar Richard Lähteenmäki,projektchef för Talent Insights-projektet vid Kristinestads näringslivscentral.    

 

På mässan marknadsförs vid sidan om arbetsplatser också olika möjligheter gällande boende, livet annars och studier i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

 

-Hur det är att bo och leva, hurdana tjänster och fritidsmöjligheter det erbjuds är viktiga dragkraftsfaktorer förutom själva arbetsplatserna, när vi försöker nå nya experter. Vårt område erbjuder utomordentliga möjligheter att bygga ett nytt hem och vardag, och vår vackra natur avviker avsevärt från hur det är i det tätt bebyggda Holland, berättar projektchef Heidi Matinlassi, projektchef för Talent Insights-projektet från Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia. Hon deltog också då mässan ordnades på våren 2020.    

 

 

De som är medborgare i ett nordiskt land, i en medlemsstat i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ettskilt uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De har fri arbetsrätt i Finland.  

 

 

  

Ytterligare information   

 

Marko Laukas (Österbotten, Mellersta Österbotten)   
EURES -sakkunnig   
marko.laukas@an-byran.fi  0295 056 247   
Österbottens arbets- och näringsbyrå  

 

Heidi Matinlassi (Jakobstadsregionen)   
Projektchef - Talent Insights  
heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi 050 433 8458  
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia  

 

Richard Lähteenmäki (Kristinestad)  
Projektchef – Talent Insights  
richard.lahteenmaki@krs.fi 050 357 2510  
Kristinestads näringslivscentral  

 

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design