< Tillbaka till evenemang och skolningar

Energikväll 1.2.2023

Vi står inför stora utmaningar vad gäller bl.a. vår energianvändning med både klimatförändringen som ska stävjas men också i och med de för tillfället skyhöga energipriserna.Många företag drabbas hårt av de höga kostnaderna. Nya lösningar borde hittas ochnya lösningar finns, men allt kostar. Den här kvällen ordnar vi s peciellt medtanke på företagen. Vi hoppas kunna ge dig en inblick i olika energilösningar som finns och samtidigt också ge information om nya stöd- och bidragsmöjligheter för företag, som överväger nya energilösningar för företaget.

Mera information och anmälan!

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design