< Tillbaka till evenemang och skolningar

Företagarfrukost

Eleonora bed and breakfast

21.4.2023

kl. 8.00

Aktion Österbottens representanter berättar om hurdana projekt kan få stöd inom ramarna av den nya Leader-stödperioden.

Information om sommarsäsongens evenemang och om vad som är på gång inom turismen i Kristinestad.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design