< Tillbaka till evenemang och skolningar

I en internationell arbetsgemenskap - verktyg och erfarenheter

Plats & Ort

YA Campus Mosedal, Ängskullsvägen 1, Närpes

MÅLGRUPP

Företagsledare, företagare, chefer, förmän, arbetsledare, teamledare med erfarenhet av internationell arbetsgemenskap och/eller som funderar på att rekrytera.

INNEHÅLL

Välkommen till en dag där du tillsammans med oss och andra får möjlighet att bli inspirerad, få konkreta tips och råd samt diskutera med andra i liknande situationer!

Dagens innehåll baserar sig till stor del på den online tillgängliga utbildningen ”I en internationell arbetsgemenskap” som också utarbetats inom projektet Talent Coastline Employment. https://sites.google.com/view/talentcoastlineemployment-sv/startsida

Under dagen bekantar vi oss med utbildningen och materialet, blandar med diskussioner, konkreta tips och verktyg samt delar erfarenheter med varandra. De teman vi behandlar under dagen är
- kulturell mångfald i arbetslivet
- internationell rekrytering
- att leda arbetsgemenskapen
-kommunikation och språkutvecklande arbetssätt

Dagen genomförs som ett samarbete mellan projekten Våga Växa Österbotten och Talent Coastline Emplyment.

Talent Coastline Employment -projektet har som målsättning att med olika åtgärder främja tillträde till arbetsmarknaden och stöda etableringen av internationella experter i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Tillgången till tillräcklig, kvalificerad arbetskraft är en nyckelfaktor i upprätthållandet av företagens och välfärdssamhällets livs- och konkurrenskraft. Detta kan uppnås genom att förstärka regionens attraktions- och hållkraftsfaktorer för dem som flyttat till regionen. TCE -projektet finansieras av Europeiska socialfonden genom NTM-centralen för Mellersta Finland.

Våga Växa Österbotten är ett utbildningprojekt vars målsättning är att genom utbildning och information öka Österbottniska mikroföretagens tillväxtmöjligheter. Vi vill även utbilda och stöda nyfinländare som är intresserade att bli företagare i Finland. Projektet pågår under åren 2020-2022 i Österbotten och Mellersta Österbotten. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Svenska Kulturfonden.    

ÖVRIG INFO

- kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
- om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
- Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@edunova.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Kursfeedback kan ges via denna länk!

Anmälning:

Godkännande av användarvillkor - Wilma (inschool.fi)

Kursen genomförs via projektet Våga Växa

Projektledare:

Janne Smeds

0405883432

janne.smeds@krs.fi

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design