< Tillbaka till evenemang och skolningar

Imago coaching

IMAGOcoaching - en stark arbetsgivarimage och företagskultur

Vill du vara den mest eftertraktade arbetsplatsen i din bransch?

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft blir allt hårdare runtom i Finland, vilket kan vara överraskande för många företag. Man måste kunna hitta de rätta talangerna för att stödja tillväxten och övertyga dem med en stark arbetsgivarimage. Man måste se till att en tillräcklig mångfald i företaget upprätthålls för framtida framgång och att man kan leda olika talanger på rätt sätt. En högkvalitativ introduktion är också viktig när man lockar och engagerar talangerna.

IMAGO är enkostnadsfri coachningstjänst för företag som är verksamma i Finland och som vill utveckla sin arbetsgivarimage, sitt rekryteringskunnande och sina ledaregenskaper som stödjer mångfalden.

IMAGO-coachningen stärker deltagarnas kunnande och förståelse för vikten av att utveckla ett arbetsgivarvarumärke, en företagskultur och arbetsgivarimage för affärsverksamheten, samt hjälper företaget att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsmål som arbetsgivare.

Coachningspaketet på svenska ordnas i oktober-november. Paketet består av tre coachningsdagar med olika teman:

 

·      24.10.2022,kl. 11-16, Arbetsgivarimagens grunder

·      7.11.2022, kl. 11-16, Expertmarknadsföring

·      29.11.2022, kl. 11-16, En lyckad rekrytering

 

Coachningen riktar sig särskilt till ledningen, HR och andra nyckelpersoner i små och medelstora företag. Coachningen sker i grupper som nätverkscoachningar där10–20 företag kan delta. Coachningen genomförs på distans.

Coachningen genomförs i samarbete med TE-byrån, NTM-centralen och Aava & Bang.Coacherna är sakkunniga inom kommunikation, marknadsföring och HR från Aava& Bang.

Blev duintresserad? Läs mer och kom med! https://toimistot.te-palvelut.fi/web/imago/etusivu

För merinformation, kontakta imago@te-toimisto.fi 

IMAGO är ett rikstäckande projekt som samordnasav TE-byrån i Birkaland och finansieras av Programmet för mångfald iarbetslivet, vilket i sin tur genomför åtgärdsprogrammet Talent Boost.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design