< Tillbaka till evenemang och skolningar

Delta i tävlingen!

Är ni den mest attraktiva arbetsplatsen i Kristinestad 2023?

Vad gör er till en attraktiv arbetsplats, vad särskiljer er från andra? Delta i vår tävling Most Attractive Place to Work och berätta varför just er arbetsplats är attraktiv!

Arbetsplatser som deltar i tävlingen Most Attractive Place to Work får synlighet på sociala medier och vinnaren koras under högtidliga former. Förutom ära och berömmelse får vinnaren också använda titeln Kristinestads Most Attractive Place to Work 2023 i sin egen marknadsföring.

Delta i tävlingen genom att publicera ett eller flera inlägg på ert företags Instagram-, Facebook- eller LinkedIn -konto  - eller på alla dessa tre, under tiden 1-31.10.2023. Inläggen kan bestå av video eller foto och text. Kriterier för vinnaren är tex. antalet reaktioner i förhållandet till antalet följare. Video, välskriven text och inkluderande i inläggen påverkar positivt i juryns bedömningskriterier.

Använd åtminstone följande hashtagg: #maptwkrs23

Följande hashtaggar är rekommendation: #businesskrs #kristinestad #kristiinankaupunki

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design