Esittely

Meneillään olevaan Industry Park-hankkeeseen ( AKKE rahoitettu hanke) on saatu mukaan useita suuria, vihreän vedyn jatkojalostukseen keskittyvää kansainvälistä yrityksiä, ja uusien ehdokkaiden kanssa neuvotellaan.

KristinaEco-hankkeessa (AKKE rahoitettu hanke) on aiemmin tunnistettu materiaalivirtoja, joita voidaan hyödyntää mm. vetyteollisuuden arvoketjuissa. Tähän kysyntään vastataan kehittämällä biokierto- ja vetytalouden osaamista. Tässä tullaan keskittymään teollisiin symbiooseihin ja biokiertotalouteen, eli teollisten sivuvirtojen kuten hukkalämmön ja kemikaalien, että alueen biomateriaalien kierrätykseen ja jalostukseen.

Tämä lisää Kristiinankaupungin houkuttelevuutta vihreään siirtymään keskittyvänä, osaavana kaupunkina, ja samalla se tarjoaa uutta kasvua sekä nykyisille että myös uusille yrityksille.


Hankeinfo

Hankeaika: 1.1.2024 – 31.12.2025

Rahoittaja: Pohjanmaan Liitto

Budjetti: 499 226 €

Päätoteuttaja: Business Kristinestad