Företagstjänster

Funderar du på att starta företag? Eller är du redan företagare men funderar kring investeringar eller att utveckla företaget? Kontakta då Anthony för diskussion och rådgivning.


Anthony hjälper bland annat att söka startpeng, ansöka om investeringsstöd och andra frågor och ärenden kring företagsstart och företagsutveckling.

Startpengen är avsedd som stöd till din försörjning som en ny företagare. Startpengen är inte stöd till företaget, utan den är avsedd för dina egna levnadskostnader. Startpeng är föremål för förskottsinnehållning, dvs. skattepliktig personlig inkomst. Du kan beviljas startpeng vid företagsverksamhetens inlednings och etableringsskede, om du blir företagare som huvudsyssla eller utvidgar din tidigare inledda företagsverksamhet som bisyssla till huvudsyssla.

Om du grundar ett företag tillsammans med andra kan ni alla beviljas startpeng. Du kan ansöka om startpeng om du äger minst 15 procent av företaget, om du är i beslutande position i företaget och sysselsätter dig i företaget på heltid. Startpeng beviljas för högst 12 månader. Beslutet fattas först för en period för sex månader.


Ägarskiften:

Har du funderat på att sälja eller köpa ett företag, eller kanske ni står inför ett ägar skifte?
Börja med att ladda ner våra guider

Köpare

Säljare
Överlåtare
Efterträdare

Processen att sälja ett företag
Processen att köpa ett företag

Minneslista vid företagsköp (Due diligence)

Invest in Kristinestad

Företag till salu i Österbotten

Vill du boka tid eller har du frågor?

Kontakta Anthony Hannus antingen per e-mejl anthony.hannus@krs.fi eller telefon +358 50 3222986.

Anthony HannusAnthony Hannus

Anthony Hannus

Företagsrådgivare
Företagstjänster
+358503222986anthony.hannus@krs.fi
Företagsberättelser
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design