Hållbarhet

Visit Kristinestad har i februari 2021 gått med i Visit Finlands program för hållbar turism.

Och i september 2022 fick vi som destination STF-märket. Nu är vi andra destinationen i hela landet som är en hållbar resedestination.

Vi jobbar numera för att så många turismföretag som möjligt ska gå med i programmet och att företagen och Visit Kristinestad till slut ska erhålla STF-märkningen.

Programmet är ett sjustegs utvecklingsprogram där en turistaktör kan främja aktiviteter som till exempel:

- ökar hållbar-, rättvis-, jämlik- och säker turism
- samt skyddar naturen och det lokala kulturarvet.

Vi på Visit Kristinestad främjar dessa även sedan tidigare, men genom detta program är målet att få ett officiellt och internationellt erkännande för det.

Bästa samarbetspartner!

Som du säkert redan vet har en hållbar turismen redan funnit sin väg i vårt arbete. Dag för dag söker kunderna allt mera hållbara produkter och paket både inom privata, mötes och evenemangsturismen.

Hållbart Österbotten-projektet har nu hållit på i ett par år. Vi är stolta att kunna berätta att redan fem företag turistbranschen har lyckats erhålla Visit Finlands STF-märkning. Dessa är Krepelin, Eleonora Bedand Breakfast, Crazy Cat, Restaurang Jungman och Café Tinka.
Vi rekommenderar kunder att besöka dessa hotell och restauranger då de väljer mellan alternativ.

Våra tre viktigaste punkter:

1. Vi beaktar hållbarheten i våra egna upphandlingar och understöder våra lokala företag som jobbar med hållbarhet.

2. Vi kommunicerar utåt om våra samarbetspartners hållbarhetsjobb.

3. Vi försöker främja hållbarhet via våra kanaler både lokalt, nationellt och internationellt.

Vi på Visit Kristinestad gör också allt för att ha en hållbarare grund att stå på. Målsättningen är att Visit Kristinestad, som andra resedestination i landet, ska erhålla STF-märkningen under 2022.Det viktigaste med vårt hållbarhetsarbete är kommunikationen utåt, så att invånarna, kunderna och våra samarbetspartners ska veta att hållbarhet är viktigt för oss.

Rent konkret lyfter vi fram våra företag som aktivt jobbar med hållbarhet och som redan erhållit STF-certifikatet. Just nu har vi hela fem företag som är klara med sitt hållbarhetsjobb. Men som vi alla vet är jobbet med hållbarhet fortlöpande och hela tiden ordnar vi kurser och skolningar för att bli bättre – och för att hjälpa våra företag.

VISIT KRISTINESTAD OCH HÅLLBAR TURISM

För att underlätta för slutkunden: Från och med 2023 kommer vi i våra svar på offertförfrågningar att erbjuda våra samarbetspartners att själva nämna om sina hållbarhetsprogram och certifikat mm. På detta sätt vill vi kommunicera till slutkunden ifall hen vill välja ett hållbart exempel.

HÅLLBARA ÖSTERBOTTEN

Janne SmedsJanne Smeds

Janne Smeds

Projektledare
Sustainable Tourism
+358 405883432janne.smeds@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design