< Tillbaka till nyheter

Bli hållbar och tjäna pengar

Bli hållbar och tjäna pengar

Del 1 av, Bli hållbar och tjäna pengar – häng med på hållbarhetsresan,ordnades 12.1.2023. Över 20 företag träffades för att lära sig mera om hurhållbarhet kan vara lönsamt och varför företag idag bör arbeta med hållbarhetsfrågor.

Projektchef för Circular Insight & Transition, Fredrik Hanstén, hälsadealla välkomna och inledde dagen med att presentera hur aktuellt innehållet vikommer att behandla är, med koppling till FN:s Agenda 2030, regeringensklimatpolitik och på EU nivå en av de nya huvudprioriteten. Han berättade också om Österbottenställer om och dess innehåll. Inspiratör och föreläsare var Peter Höckertfrån Penica Ab. Peter har jobbat med företag i Finland och Österbotten i 25 år.

En av de första sakerna Peter tog upp var betydelsen av kommunikation, attvåga prata om det hållbarhetsarbete som man gör och det hållbarhetsarbete somman planerar att göra. Gällande hållbarhetskommunikation är det viktigt att manberättar sådan som man faktiskt har belägg och fakta för, sant och riktigt ärviktiga ledord för hållbarhetskommunikation menar Peter. Under dagendiskuterades det också om vikten av att kommunicera hållbarhetsarbetet tillsina medarbetare och att få medarbetare att förstå betydelsen av att arbeta medhållbarhetsfrågor.

Peter presenterade en översiktsplan för att skapa aktivitet ochvidareutveckling kopplat till hållbarhet och gick genom de olika stegen iplanen. När man påbörjar sin hållbarhetsresa är det lätt att man vill göra alltpå en gång, men det fungerar inte, utan det gäller att ta en bit i taget närdet kommer företagsverksamhet berättade Peter. För att bestämma vad man skallgöra gäller det att identifiera nuläget, var man står, vart man vill och vadsom är meningen med hållbarhetsarbetet. Sedan kan man bestämma hur man skallgöra det. Det är också viktigt att sätta mål och gärna höga mål med sitthållbarhetsarbete och inte ge upp menade Peter. Hållbarhetsarbete innebärförändring, och förändring kan vara obekvämt, men skall man ha en förändring såbehöver man göra saker lite annorlunda mot vad man är van vid. Han uppmanadeockså deltagarna att börja ställa krav på sina samarbetspartner gällandehållbarhet, för krav brukar generera förändring.

Under dagen fanns flera tillfällen för diskussion deltagarna emellan och dediskuterade i större och mindre grupper. Bland annat diskuterade deltagarnakring vilket område som känns möjligt och viktigt att arbeta med, för en ökadhållbarhet i den egna verksamheten. Deltagarna fick fundera kring hur gör deidag, hur långt de är i processen och hur de inspirerar och skapar engagemangför den egna personalen i hållbarhetsarbetet. Det blev många intressanta ochgivande diskussioner. Några teman som lyftes upp var energibesparingar,världsläget, hållbarhetskommunikation, hur komma i gång med hållbarhetsarbetetoch mycket mera.

I slutet av dagen kunde deltagarna konstatera att arbeta med och diskuterahållbarhet i grupp är givande och att man får inspiration och kunskap avvarandra.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design