< Tillbaka till nyheter

Cirka 130 arbetskontrakt – Terveystalo vill växa ännu mer

2007 inledde Terveystalo sin kundbetjäningsverksamheti Kristinestad. I dag är de den största privata arbetsgivaren i hela kommunen.

 

Många kanske inte ens känner till att de finns. Och många vet framförallt inte hur stora de är.

Men faktum är att Terveystalo för tillfället är den största privata arbetsgivaren i hela kommunen med sina cirka 130 arbetskontrakt.

- Vi inledde vår verksamhet här 2007, då var vi femton personer anställda och då minns jag hur vi själva inredde tre rum här på sjukhusbacken i Kristinestad, berättar verksamhetspunktens chef Maarit Juhalasom varit med från första början.

Vartefter verksamheten vuxit har man kontinuerligt sökt efter utrymmen där man kan verka.

För tillfället har man det rätt bra ställt, enligt Juhala.

Kundbetjäningsenheten i Kristinestad finns nämligen i bottenvåningenunder Bottenhavets sjukhus. Där har alla kundbetjänare sin plats men man har även många som jobbar på distans.

- Här sköter vi inga patienter, utan vår uppgift äratt ta emot samtal och boka tid åt våra kunder. Vi har också allt mera satsat på börjat ringa upp våra kunder. Det kan handla om hälsogranskningar ellerandra tidsbokningar, säger Juhala.

 

Idag sköts Terveystalos kundbetjäning från fyra orter; Kristinestad, Kauhajoki, Joensuu och Uleåborg. Och man har öppet dygnet runt.

- Det är ganska vanligt att kunderna ringer mitt på natten också. Och då ska vi svara och hjälpa till, säger Anniina Rajasalo som är en av sju serviceansvariga vid kundbetjäningscentret i Kristinestad.

För att hitta sina 130 arbetstagare räcker Kristinestad inte till utan här jobbar folk från en radie på cirka femtio kilometer.

- Vår största utmaning är att hitta folk. Det äraningen lättare att hitta arbetstagare till punkterna i Kauhajoki och Joensuu,säger Maarit Juhala.

 

Därför vill nu Terveystalo gå ut med ett budskap; kom hit och jobba med oss.

- Vi söker kontinuerligt bra typer till vårt team. Och man behöver inte ha någon speciell utbildning utan vi utbildar på plats och ställe. För tillfället har folk från många olika branscher som jobbar hos oss, säger Juhala.

Just nu behöver enheterna akut söka upp cirka femton sommarjobbare. Och fördelen med att jobba hos dem är att man efter sommaren kan fortsätta jobba på distans, exempelvis från sin studieort. Kravet är att ma nska vara arton år gammal och behärska finska språket bra.

- Det är ju helt perfekt att ha detta jobb vid sidan av sina studier. Man kan i princip själv välja när – och hur mycket – man vill jobba. Vi är väldigt flexibla. Kom hit och jobba hos oss, det är bara att ta kontakt, säger serviceansvariga Birgit Ojantola.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design