< Tillbaka till nyheter

CPC och Prime Green Energy planerar vätgas och metananläggning i Kristinestad

CPC Finland och Prime Green Energy Infrastructure Fund inleder gemensamt projekt för att bygga en upp till 200 MW produktionsanläggning för grön vätgas och metan i Kristinestad

Vindkraftsföretaget CPC Finland Oy och Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF) har inlett ett gemensamt projekt för utveckling, konstruktion och drift av en upp till 200 MW produktionsanläggning för grön vätgas samt en metaniseringsanläggning i Kristinestad. PGEIF är en fond som förvaltas av Prime Capital AG (PCAG). Transaktionen inkluderar även konstruktion av fem vindkraftsparker av olika storlek, som producerar grön energi till anläggningen med ett långsiktigt kraftköpsavtal.

Anläggningen kommer att vara belägen på Björnön i Kristinestad. Tillståndsprocessen har redan påbörjats och beräknas ta 18–24 månader. Byggarbetet beräknas således starta 2024, och förväntas pågå cirka 12 månader.  

Den nya produktionsanläggningen kommer att producera grön vätgas och syntetisk metan utsläppsfritt med förnybara energikällor. CPC Finland bygger ny vindkraftskapacitet på 600 MW, som beräknas täcka minst 80 procent av den gröna vätgasproduktionens och metaniseringsanläggningens totala elbehov. CPC Finland ansvarar för planering, upphandling och byggandet av vindkraftsparkerna, samt för teknisk och kommersiell tillgångsförvaltning under produktionen.

"Vi är mycket glada över möjligheten att utöka vår affärsmodell i och med detta projekt. Båda parterna tillför egna kompletterande styrkor till detta samriskföretag. För oss är detta ett logiskt nästa steg i att utveckla vår affärsmodell enligt de behov som uppstår i och med energiomställning och självförsörjning med energi”, säger Erik Trast, verkställande direktör vid CPC Finland Oy.

“Vätgas och elektriska bränslen är väsentliga delar i arbetet för en fossilfri framtid inom mobilitet. På politisk nivå har frågans brådskande karaktär äntligen väckts, vilket påskyndar skapandet av tillförlitliga och fossilfria produktions- och leveranskedjor i Europa. För vår del fokuserar vi på att främja produktionen av grön vätgas och e-bränslen. Vi är stolta över att vi med vår expertis och ambition kan bidra till denna viktiga utveckling”, säger Markus Tacke, verkställande direktör vid CPC Germania.

"Vårt projekt i Kristinestad kommer att erbjuda ett koldioxidfritt alternativ till fossila bränslen i branscher där elektrifieringen är svår eller omöjlig. I skuggan av kriget i Ukraina ökar vi Europas självförsörjning med energi, och minskar beroendet av opålitliga leverantörer och fossila bränslen, som påskyndar klimatförändringen. På detta sätt försnabbar vi övergången till grön energi”, säger Dr. Mathias Bimberg, Head of Infrastructure, PCAG.

För tilläggsinformation, kontakta:  

Erik Trast
Verkställande direktör, CPC Finland Oy
tel. +358 50 530 3705
e-post: etrast@cpc-finland.com
www.cpc-germania.com

Fakta om projektet:

  • Upp till 200 MW produktionsanläggning för grön vätgas samt en metaniseingsanläggning kommer att vara belägen på Björnön i Kristinestad.
  • Den nya produktionsanläggningen ska börja producera grön vätgas och syntetisk metan, främst för användning inom tung trafik.
  • Den nödvändiga elen produceras huvudsakligen av egna 600 MW vindkraftverk
  • Produktionen beräknas starta under sista kvartalet år 2025
  • Stamnätsanslutning vid Fingrid KD Kristinestad

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design