< Tillbaka till nyheter

Fem företag klara inom STF

Fem turismföretag i Kristinestad är nu helt klara med Sustainable Travel programmet som poängterar hållbarhet.

Detta är en stor sak, eftersom vi strävar efter att Visit Kristinestad ska bli den andra destinationen i Finland som erhåller STF-certifieringen.

Sedan tidigare har endast Posio i norra Finland lyckats erhålla samma certifiering.

För att en destination ska erhålla certifieringen krävs att 50% av våra turismföretag också ska ha samma certifiering.

Just nu har vi uppnått det målet och nu återstår att Visit Finland ska godkänna Kristinestad som en av landets mest hållbara resedestinationer.

De företag i Kristinestad som har certifieringen är:

Hotel Krepelin, Eleonora Bed and Breakfast, Restaurang Crazy Cat, Restaurang Jungman och Café Tinka.

Vill du veta mer om STF-programmet kontakta Janne Smeds.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design