< Tillbaka till nyheter

Flera miljoner i finansiering finns att sökas för utvecklande av företag och främjande av den gröna omställningen

De första utlysningarna av företagsfinansiering ur fonden för en rättvis omställning (JTF, på svenska FRO) öppnas den 7 april i Österbotten .

Med finansieringen stöds en mångsidigare näringsstruktur i regionerna samt utvecklande av nya affärsmöjligheter. Finansieringen riktas på ett mångsidigt sätt till utvecklingsåtgärder och investeringar vid små och medelstora företag i olika branscher. Med åtgärderna främjas den gröna omställningen genom att stöda förnyelse av affärsverksamhet och näringslivsbaserad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

LÄS MER

Mer info:

AnthonyHannus

anthony.hannus@krs.fi

0503222986

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design