< Tillbaka till nyheter

Hållbarhetsresa till Umeå

Den 21-22 april tog vi inom STF-projektet med 20 företagare från hela Österbotten till Umeå för enhållbarhets-, inspirations- och idéresa.

Vi hade ett digert program i dagarna två där våra företag fick besöka hotell, restauranger, Visit Umeå och andra besöksmål.

Programmet inleddes redan på båten med en föreläsning av Minna Widestedt från Progrexia Consult AB. Denna föreläsning ordnades i samarbete med projektet Våga Växa, som också ska fokusera på hållbarhet från och med nu.

Efter det åkte vi till Gotthards krog där företagaren berättade om deras hållbarhetsarbete och vifick också besöka Blåa huset där man aktivt jobbar med hållbarhet.

Direkt efter blev det ett besök på Visit Umeå där vi hade ett digert program i två timmar. Där berättade man om hållbarhetsarbetet i Västerbotten samt om deras certifieringssystem.

Vi hade också ett besök av jämställdhetsstrategen Linda Gustafsson som berättade om en jämställdstadsplanering och vi besökte också Bildmuséet där man berättade om deras hållbarhetsarbete.

Dag två hade vi ett väldigt intressant besök till Granö Beckasin där de berättade om hållbarhetsarbetet och deras fantastiska resa från noll till ett framgångsrikt företag.

Vi besökte också Sjungare gården som även de fokuserar på hållbarhet.

Som helhet var det enväldigt lyckad resa med ett fint och heltäckande program. Företagarna fick dessutom nätverka, byta idéer och prata eventuella samarbeten.

Vi fick mycketpositiv feedback från deltagarna efter resan.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design