< Tillbaka till nyheter

Invest in Kristinestad

Kristinestads Näringslivscentral har tillsammans med andra regionstäder jobbat fram ett invest-in verktyg som ger statistik och nyckeltal om kommunen.

Invest in är ett bra verktyg när du vill bekanta dig med olika regionstäder. Verktyget ger en bred bild av kommunens dragningskraft, befolkning, arbetstagare och användas som stöd för investeringsplaner

(OBS! verktyget kan ta en stund att ladda fram)

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design