< Tillbaka till nyheter

KNK Business Region inleder sitt arbete med nytt projektteam

Pressmeddelande 12.04.2023

KNK Business Region inleder sitt arbete med nytt projektteam

KNK (Kristinestad, Närpes, Kaskö) Business Region är ett nytt  projekt som beviljats finansiering av Österbottens förbund med de tre städerna själva som medfinansiärer. Nu lanseras ett tvåårigt projektteam för att i snabb takt kartlägga och analysera  de behov som finns för att lättare kunna föra näringslivssatsningar framåt. Som projektägare står Kristinestads Näringslivscentral.

Från och med 1.5 kommer Anna Bertills och Carina Storhannus att tillsammans ta fram en plan för hur regionen gemensamt kan arbeta framåt i utvalda frågor. Projektteamet ska analysera, kartlägga och skapa samarbeten som ska stärka regionen och ger en grund för beslutsfattande framåt. Projektets målgrupper är samhällsaktörer och näringsliv och projektets målsättning är att skapa en gemensam helhetssyn och grund att agera ifrån.

De tre stadsdirektörerna ser fram emot att projektet kommer igång.

•Det här är ett spännande samarbetsprojekt som jag har stora förväntningar på. Vi kommer attfå en regional analys och jag ser fram emot de övergripande slutsatserna inklusive möjliga rekommendationer för Kristinestads del, som vi kan jobba vidare med i den kommunala processen, säger Mila Segervall, som är stadsdirektör i Kristinestad.

•Från Närpes stads horisont ser vi att detta projekt kommer i grevens tid, då vi här i regionen just nu har nytta av en analys av både gemensamma och kommunvisa utvecklingsbehov för att på bästa sätt kunna möta kommande näringslivssatsningar på ett hållbart sätt. Projektets bidrag till detta kontinuerliga arbete är mycket välkommet, understryker Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund.

•Jag tycker att detta projekt är ett bra förstadium inför stora industriella investeringar som är på kommande till Sydösterbotten.Det förbereder olika aktörer att reagera och agera på rätt sätt. Det viktigaste är att få kunnig arbetskraft för näringslivets del och att ordna offentlig och privat service för nya invånare i regionen, säger stadsdirektören i Kaskö Markku Lumio.

– Personligen är jag väldigt glad att vi kommit så snabbt igång och blivit beviljade finansiering, säger Angelique Irjala, vd för Kristinestads näringslivscentral

– Sydösterbotten med Närpes, Kaskö och Kristinestad står inför stora utmaningar och möjligheter de kommande åren. Regionen upplever nästa steg vad gäller företagsetableringar samtidigt som bristen på arbetskraft är alarmerande och påtaglig. Attraktiva bostäder och en bra bostadspolitik och infrastruktur är överlag något som eftersträvas, säger Irjala.

Stefan Malm, vd för Dynamo i Närpes, säger att regionen måste vara förutseende och kartlägga behoven  som de stora investeringarna i Sydösterbotten kommer att föra med sig.

– Förutom behovet av bostäder och tomter, arbetskraft samt utbildning bör vi också genom detta projekt få en god uppfattning om vilken planering som bör inledas i regionen den närmsta framtiden för att svara på näringslivets behov.

– Vi får inte heller glömma att vi redan nu har en påtaglig brist på dessa resurser inom det befintliga näringslivet i regionen och kan vi skapa en helhetssyn på dessa behov så kan vi också vidta de rätta åtgärderna tillsammans. Jag är också mycket glad att vi kan erbjuda aktörerna en lokal gemensam förankring till regionen via detta projekt samt att städerna, investerare, byggare, utbildare, restauranger, hotell, affärer osv. skall få en korrekt uppfattning om det verkliga behovet i framtiden under de olika skedena, avslutar Malm.

Projektet KNK är tvåårigt och inleds 1.5.2023.

För mera information:

VD Angelique Irjala

VD Stefan Malm

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design