< Tillbaka till nyheter

I snabb takt förbereda inför satsningar

På ett tioårigt perspektiv kommer vi i Sydösterbotten att se en snabb utveckling, en sväng vad gäller demografiska prognoser och en kraftig tillväxt inom näringslivet. Inflyttningen till regionen kommer att förändras och öka i snabb takt.  För att nå maximal effekt och engagemang, behöver vi din åsikt och din input.

Sydösterbotten är och har alltid varit en livskraftig region - här finns ett starkt engagemang och en stark tro på framtiden. Vi har varit föregångare på flera plan och nu är det dags för en ny fas. De bud om investeringar vi fått under den senaste tiden innebär ringar på vattnet för hela näringslivet i vår region och utanför. Och då behöver vi också gemensamt förbereda oss.

KNK Business Region inledde sitt projekt 1.5 med projektteamet Anna Bertills (projektchef) och Carina Storhannus (projektassistent). Målsättningen är att kartlägga och analysera  de behov som finns för att lättare kunna föra näringslivssatsningar framåt. Projektteamet ska analysera, kartlägga och skapa samarbeten som ska stärka regionen och ger en grund för beslutsfattande framåt. Projektets målgrupper är samhällsaktörer och näringsliv och projektets målsättning är att skapa en gemensam helhetssyn och grund att agera ifrån.  Arbetet kommer att ske på en bred front och syftet är att kunna involvera olika nivåer och aktörer.

Under sommaren och året som kommer hoppas vi att ni gärna tar kontakt med oss, vi funderar gärna tillsammans på var och hur vi kan utveckla både det offentliga och det privata.

Ni kommer att kunna ta del av projektets arbete genom nyhetsbrev, öppna tillfällen och event samt via sociala medier.

Ni kan följa oss via Kristinestads Näringslivscentral och Dynamos kanaler:

Under sommaren och hösten kommer också projektteamet att delta i olika evenemang i kommunerna och hoppas på att få träffa så många aktörer och invånare som möjligt.

Ni når oss så här:

Anna Bertills. 050 3542 720, anna.bertills@krs.fi

Carina Storhannus,  carina.storhannus@krs.fi

Kristinestad 1.6.2023

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design