< Tillbaka till nyheter

Leader info i Kristinestad 2.11 kl 18

Info om Leader-stöd till företag och allmännyttiga projekt hålls i Kristinestad den 2 november på Rådhuset, Staketgatan 1.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design