< Tillbaka till nyheter

Livskraftöversikt Augusti 2022

Kristinestads Livskraftsöversikt för augusti 2022

Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.


Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun i jämförelse med resten av landet ( 9,1%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.


Lediga arbetsplatser har ökat i förhållande till föregående månad, i synnerhet de nya lediga arbetsplatserna har ökat avsevärt.

Befolkningsunderlaget utvecklas i negativ riktning, en stor orsak är en åldrande befolkning.

Arbetslösa för tillfället är 134 personer i kommunen och 54 personer finns i arbetsmarknadsåtgärder.

Länk

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design