< Tillbaka till nyheter

Livskraftöversikt December 2022

Livskraftöversikt December 2022


Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.


Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun (5,7%) i jämförelse med resten av landet ( 9,9%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.


Lediga arbetsplatser har minskat lite i förhållande till föregående månad.

Befolkningsunderlaget utvecklas i negativ riktning, en stor orsak är en åldrande befolkning.

Arbetslösa i kommunen är för tillfället är 152 personer vilken är en lite ökning och kan knytas till det instabila läget på markanden

LADDA NER HÄR

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design