< Tillbaka till nyheter

Livskraftöversikt November 2022

Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.


Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun (5,2%) i jämförelse med resten av landet ( 8,9%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.


Lediga arbetsplatser har ökat i förhållande till föregående månad, vilket är väldigt positivt trots det osäkra läget på marknaden.

Befolkningsunderlaget utvecklas i negativ riktning, en stor orsak är en åldrande befolkning.

Arbetslösa i kommunen är för tillfället är 138 personer

LADDA NER HÄR

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design