< Tillbaka till nyheter

Livskraftöversikt Oktober 2022

Livskraftöversikt Oktober2022

Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.


Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun (5,3%) i jämförelse med resten av landet ( 8,8%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.


Lediga arbetsplatser har minskat i förhållande till föregående månad, vilket antagligen ska spåras till det osäkra läget på marknaden.

Befolkningsunderlaget utvecklas i negativ riktning, en stor orsak är en åldrande befolkning.

Arbetslösa i kommunen är för tillfället är 140 personer

LÄNK

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design