< Tillbaka till nyheter

Livskraftsöversikt Augusti 2023

Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.

Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun (6,5%) i jämförelse med resten av landet ( 9,4%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.

Lediga arbetsplatser har ökat i förhållande till föregående månad

Arbetslösa i kommunen är för tillfället är 171 personer vilken är en minsking med hela 32 personer jämfört med förra månaden

LÄNK TILL ÖVERSIKTEN

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design