< Tillbaka till nyheter

Livskraftsöversikt September 2023

Kristinestads Näringslivscentral publicerar varje månad en livskraftöversikt som visar kommunens nyckeltal och dess utveckling.

Vi kan utläsa att till exempel arbetslöshetsgraden forfarande är låg i vår kommun (6,2%) i jämförelse med resten av landet ( 9,0%) och också i förhållande till Österbotten ligger vi på bra nivå.

Lediga arbetsplatser har minskat i förhållande till föregående månad

Arbetslösa i kommunen är för tillfället är 164 personer vilket är en fortsatt minskning trots det osäkra läget på marknaden

Ladda ner den här

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design