< Tillbaka till nyheter

Mitt Sydösterbotten framåt

KNK Business Region är ett projekt som under två år kartlägger regionens styrkor och behov. Regionens tre städer skall tillsammans möta de utmaningar som finns när det kommer till bl.a. arbetskraft, inflyttning, näringslivsetableringar och bostadssituationen.

Och nu behöver vi dig! Hur ser du på Sydösterbotten som region framåt? Vi vore väldigt tacksamma om du tog dig tid att ge oss dina svar på frågorna nedan.

Svaren är anonyma.

LÄNK TILL ENKÄTEN

Tack och ha en fin sommar!

Många hälsningar

Projektteamet Anna Bertills & Carina Storhannus

Kristinestads Näringslivscentral & Dynamo Närpes

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design