< Tillbaka till nyheter

Nu har vi sex hållbara företag – Kilen nästa

Kristinestad är det andra hållbart certifierade resmålet i Finland och har därmed erhållit Visit Finlands Sustainable Travel Finland märke.

För att erhålla det krävs även att våra turismföretag har fått märket – och gör ett bra hållbarhetsjobb.

Där har vi lyckats bra.

Sedan tidigare har vi fem företag med STF-märket och nu senast har även Kilen i Sideby erhållit märket.

Kilen har en längre tid jobbat bra med hållbarhet och har nu också fått ett erkännande för det. Nu har vi alltså sex företag som har STF-märket i Kristinestad och vi framhåller dessa företag i vår marknadsföring för turister.

Kilens hembygdsgård (Kilen) i Sideby, Kristinestad, är ett omfattande musei- och fritidsområde som är grundat 1968.

Kilen ligger på en naturskön plats i anslutning till ett gammalt fiskeläge invid Bottenhavets kust. Museerna på området representerar bonde-, fiske- och allmogekultur och de förmedlar kunskap om tidigare generationers liv och levnadssätt.

Kilen ägs av Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby sr.

www.kilen.fi

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design