< Tillbaka till nyheter

Ny medarbetare i Circular insights&transitions

Fredrik är utbildad diplomingenjör med huvud ämnet framtidens industriföretag och biämnet produktionsteknik. En stor del av sinkarriär har han arbetat med utveckling, konsultering och projektledning inom industrin.

 

Fredrik berättar att projektet CIT - Circular Insight& Transition och dess mål är högaktuella för regionens företag med stark koppling till FN:s Sustainable Development Goals 2030. Projektet intresserar honom och han är beredd att med sina kunskaper bistå och samarbeta med företagen i regionen. Övergången till en cirkulär ekonomi är oftast en process med flera steg och omställningen gäller de flesta företag, samhället och hela vår värld. Detta innebär nya tankesätt och handlingar, som tar oss bort från det traditionella slit- och slängsamhället menar Fredrik.

 

Jag förväntar mig ett mycket omväxlande jobb och nytänkande tillsammans med företagen berättar Fredrik. Slutligen vill jag uppmana företagare att våga ta kontakt! Våga fråga, så kan vi tillsammans påbörja er resa mot hållbarhet!

 

Fredrik Hanstén

+358 44 49 39 590

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design