< Tillbaka till nyheter

Två av våra projekt har valts till Programperiodens Lyckoträffar

Två projekt från Kristinestads näringslivscentral fick under veckoslutet, i två olika kategorier, pris under evenemanget Programperiodens lyckoträffar som ordnades av NTM-centralen och Aktion Österbotten.

Projektet Hållbar turism i Österbotten tilldelades priset Årets Fyr. Priset delades ut med följande motivering:

"Säsongens fyr tilldelades ett projekt som framgångsrikt har bidragit till hållbar utveckling eller begränsning av klimatförändringarna. Projektet har kastat ljus över framtiden och gjort det möjligt för oss att se framåt mot en hållbar utveckling. Projektet har verkligen varit en pionjär i många avseenden. Det har gjort det lättare för företag att gå framåt i en sektor där hållbarhet inte traditionellt sett har varit en central fråga för affärsverksamheten, och hållbarhetstänkandet är en hörnsten för kontinuitet i affärsverksamheten."

Priset togs emot av Janne Smeds, projektledare för projektet, Angelique Irjala VD på näringslivscentralen och projektledare Michelle Björkholm från Concordia i Jakobstad.

Projektet om planerade ägarskiften, som ägs av Vasek men där vi är delgenomförare, tilldelades priset som säsongens isbrytare. Vid prisceremonin fick projektet erkännande enligt följande:

"Icebreaker of the Season" delas ut till ett projekt eller en företagsinvestering som har haft en särskild inverkan på den regionala ekonomin. Liksom isbrytaren har detta projekt eller företag lyckats utveckla regionens ekonomi på ett sätt som gör det lättare för andra att ta sig fram. Det vinnande projektet lyfte fram isbrytarens särskilda sätt att effektivisera ekonomin för andra. Isbrytaren har spelat en viktig roll för hela Österbotten och har lämnat ett stort arv."

Priset mottogs av näringslivscentralens Anthony Hannus, projektledare för projektet samt Kjell Nydahl, Stefan Råback och Kari Myllymäki från Vasek och Concordia.

Vi vill tacka NTM-centralen i Österbotten och Aktion Österbotten för priserna och vi är mycket glada över detta stora erkännande för vårt framgångsrika projektarbete. Vi ser redan fram emot den kommande programperioden för att främja affärsverksamhet och välstånd i vår region.

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design