< Tillbaka till nyheter

Näringslivscentralen söker projektledare

Läs mer om projektet här

Kristinestads näringslivscentral rekryteraren projektledare för det två-åriga projektet Björnön-Karhusaari Industryparkprojektet. Projektets mål är att ta fram både planer och visuellt material för framtidens industriområden i Kristinestad.

Av projektledaren förväntar vi oss att du är

-         Proaktiv och pådrivande

-         Stor erfarenhet av B2B

-         Bred erfarenhet och kunskap om företagande för att se möjligheter till samarbeten och synergieffekter, samt förstå olika företagsbehov

-         Du har ett bra nätverk inom företagslivet, samt känner till myndigheters sätt att arbeta

-         God insyn och kontakt till utbildningsenheter

-         Du är lösnings- och utvecklingsorienterad

Vi erbjuder ett spännande arbete där du är med och utvecklar Kristinestad och nya etableringar inom grön energi. Möjligheter till distansarbete finns

Din ansökan vill vi ha senast 30.01.2023

Kontakt

Angelique Irjala, Vd, tel 040 5693796. angelique.irjala@krs.fi

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design