< Tillbaka till nyheter

Stöd för blivande företagare

Stöd för blivande företagare

Om du håller på att etablera företagsverksamhet eller planerar att grunda ett företag kan du få startstöd för
  • försök med företagsverksamhet
  • förberedelse för ansökan om startstöd eller investeringsstöd
  • etablering av företagsverksamhet på deltid eller heltid
  • planering av köp av ett befintligt företag.

Vad kan stödet användas till?

Startstödet är i första hand avsett för anskaffning av utomstående experttjänster samt begränsat till lokal- och utrustningshyror under företagets startfas och små anskaffningar under 1 200 euro.
Med startstödet kan du skaffa experthjälp till exempel för
  • planering av bokföringen
  • utarbetande av en marknadsföringsplan
  • utarbetande av en affärsplan
  • planering av produktionen
  • planering av investeringar.
Med stöd som beviljas för förberedelser för ansökan om start- eller investeringsstöd kan du bland annat planera en affärsplan och en projektplan för vad du har för avsikt att åstadkomma med det understöd som du söker.


LÄS MER

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design