< Tillbaka till nyheter

Understöd för utvecklande av företag

Understöd för utvecklande av företag (FRO) kan nu sökas - företagare kontakta oss!

Finansieringen riktas till investerings- och utvecklingsprojekt vid små och medelstora företag.

  • Österbotten 2,5 mlj.
  • Mellersta Österbotten 1,7milj.

Börja planera projektet i tid!

Läs mer!

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design