< Tillbaka till projekt

Det digitala steget

Det digitala steget - Digital coaching för små och medelstora företag

Digitalisering är ett av de stora målsättningar för utvecklingen i Finland. Nu behöver även besöksnäringen ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen. Utifrån det ökade behovet av digital kompetens vill vi nu kraftsamla resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i Sydösterbotten att påbörja det digitala steget.

Behovet av råd, kunskap och handfast hjälp i att komma igång och hänga med inom den digitala världen har uttryckts under flera år från företag inom besöksnäringen. Därför är målet för projektet ”Digitala lyftet” att ge de lokala företagen verktygen de behöver för att utveckla sin marknadsföringsstrategi.

Projektet Digitala lyftet ska se till att:

– Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Sydösterbotten har god kunskap om den digitala utvecklingen.  

– Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Sydösterbotten har verktyg för att kunna hantera sin egen digitala utveckling.  

– Små och medelstora företag inom besöksnäringen i Sydösterbotten har tillgång till support och coachning inom det digitala området för att långsiktigt kunna vara digitalt mogna.  

Dessa mål ska bland annat nås genom att ta fram en digital handlingsplan för destinationen och för företagen. Projektet kommer att erbjuda företagsbesök och coachning digitalt av externa konsulter och verka för en långsiktig resurs inom digitalisering för besöksnäringen i Sydösterbotten. Workshoppar ordnas för att företagen ska få arbeta med sitt digitala lyft i praktiken.

Tutorials:

Facebook
Content Marketing
Tik-Tok
SEO
Video

Tilläggsinformation

Projektet finansieras av: Akke finansiering Österbottensförbund

Projektets tidsplan: 1.4.2021–31.12.2022

Ladda ner fil:

Amanda Lund

Projektledare
040 745 4961amanda.lund@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design