< Tillbaka till projekt

Våga Växa

Janne Smeds

Projektledare
+358 405883432janne.smeds@krs.fi

Våga Växa

Vi finns till för dig som har idéer och visioner för framtida företagsverksamhet, men framför allt för dig som driver ett mindre företag i Österbotten och har siktet inställt på tillväxt.

Ett nytt utbildningsprojekt har dragit igång. Vi finns till för dig som har idéer och visioner för framtida företagsverksamhet, men framför allt för dig som driver ett mindre företag i Österbotten och har siktet inställt på tillväxt. Vi finns också här för dig som har invandrarbakgrund och har ett genuint intresse att starta företag i Finland och lära dig mera om finsk företagskultur.

Våga Satsa är namnet ett lyckat projekt som nyligen genomfördes. Våga Växa – Österbotten är en naturlig fortsättning på det men med en bredare uppslutning och ett lite ändrat fokus.

– Vi siktar nu in oss på mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten och Mellersta Österbotten utan att glömma de som planerar att starta företag, säger Linda Nygård, projektledaren.

Målgruppen är med andra ord alla från egenföretagare som funderar på hur försäljningen kan ökas till företag som redan har anställda. Inte heller hobbyföretagen med potential lämnas utanför, de ses till och med som en av fokusgrupperna.

– Överlag har projektet en central roll då det kommer till att sammanföra tillväxtintresserade företag med varandra, säger Nygård.

Det här betyder det i praktiken

Projektet har stora möjligheter att formas enligt företagens behov. Tillväxt behöver heller inte betyda internationalisering utan kan också vara tillväxt i den egna regionen, i det egna landet eller bara över språkgränser.

Våga Växa – Österbotten har möjligheter att öka kunskapen genom att ordna event, utbildningar, samarbets- och nätverkstillfällen. Projektet kommer också att jobba med innovationsverksamhet och samarbeta med befintliga innovationscenter.

– Det finns mycket tankar men få saker är spikade, vi vill först ta reda på vad företagen har för behov just nu, behov som kan ha ändrat snabbt under coronatiden, säger Nygård.

En konkret målgrupp man också gärna vill nå, och kommer att satsa på, utgörs av personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag.

Projektet har nu dragit i gång och pågår fram till slutet av 2022.

– Vi vill nå så många som möjligt och hjälpa mikroföretagare se möjligheterna, säger Nygård.

Brett samarbete

Våga Växa är ett trespråkigt projekt med hela fyra organisationer, projektgenomförare, bakom sig. Projektgenomförarna är YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kvarnen Samkommun, Kristinestads näringslivscentral och Kust-Österbottens Företagare.

Den breda uppslutningen innebär att den lokala närvaron blir stor. Projektpersonal finns i Vasa, Kronoby, Jakobstad och Kristinestad.

Hur många har deltagit i våra skolningar och event:

Hobbyföretag: 64 st

Tillväxtföretag: 343 st

Invandrare: 79 st

Föreläsningar 37 till antalet: 513 deltagare

Digitala utbildningsdagar 15 till antalet: 188 deltagare

Innovaitonsverkstäder 1 till antalet: 60 deltagare

Studiebesök 1 till antalet: 150 deltagare

Temaevent 7 till antalet: 400 deltagare

Projektet tog slut den 31.3.2023

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design