< Tillbaka till projekt

Industrypark Kristinestad

Projektets mål

Målet med projektet IndustryPark Kristinestad är att uppfylla behovet av tydliga planer för industriområden i Kristinestad som kan motsvara behoven för de investeringar i grön energi som aviserats.

Projektet ska ta fram både planer och visioner om olika industriområden i Kristinestad. Vilken typ av industri som kan hitta synergier med andra etableringar så att en naturligt flöde uppstår och vi kan utveckla områdena enligt principerna för Cirkulär ekonomi.

Projektet genomförs i samarbete med Business Finland, staden Kristinestads ledning samt planläggningen i staden.

Projektets målgrupper

1) Identifiera potentiella nya etableringar av verksamheter som kan stärka den gröna omställningen inom energiproduktion i Kristinestad och regionen Sydösterbotten.

2) Nationella och internationella investerare

3) Befintliga företag i regionen

Work Packages

WP1

Tillsammans med konsulter ta fram ett visuellt material som belyser de olika områdenas potential för investerare.

WP2

Skapa färdplan för industriparkens utveckling. Ett flödesschema visualiseras, affärsmodeller och ecosystem visualiseras, identifiering av aktörer på de tilltänkta industriområdena.

WP3

Planer för infrastrukturens utveckling både i kommunen samt på de områdens som reserverats för industriparker.

WP4

Logistikplanering och flödesscheman för industriparker.

WP5

Utredningar kring upptagningsområdet för arbetskraft.

Projektets resultat och effekter

1) Arbetet ska leda till investringsbeslut gällande nya etableringar.

2) Positiv utveckling inom hållbar utveckling i enlighet med målen både i landskapsplanen för en hållbar region och de uppsatta målen av Finlands regering för en cirkulär och fossilfri framtid.

3) Skapa faktabaserat material som kan användas som underlag för nya investeringar i Kristinestad.

4) Upprätthålla kommunikation till både stadens ledning, planering och till nya investerare

Ladda ner fil:
IndustryPark Kristinestad

Pertti Miettunen

Senior Advisor
+358 40 7737 648pertti.miettunen@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design