< Tillbaka till projekt

Ketterää Osaamista

Projektet Ketterää Osaamista

Med projektet Ketterää osaamista svarar man på utmaningarna som berör tillgången till en kompetent och yrkeskunnig arbetskraft i regionstäderna. Att befolkningen och särskilt högskoleutbildningen koncentreras till större städer utgör en utmaning med tanke på tillgången till kompetent arbetskraft. Att regionstäderna är mindre städer är också en fördel. Människorna kan mötas som individer och arbetsgivarna utgående från sina behov.

Projektet främjar möjligheterna att avlägga utbildning på andra stadiet och högskoleutbildning i regionstäderna. På basis av prognostiseringsdata synliggörs kompetens som saknas. Målet är att kompetensen ska stärkas med smidiga och flexibla verksamhetsmodeller. Alla lösningar och verksamhetsmodeller som piloterats i projektet beskrivs så att åtgärderna och resultaten kan utnyttjas också på andra ställen än i de regionstäder som deltar i projektet.

Projektet genomförs i nära samarbete med bland annat TE-byråerna, NTM-centralerna, utbildningsanordnare och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Material och åtgärder som produceras av projektet (på finska):

Alueellinen korkeakouluvisio- ja strategiatyöpaja

Seutukaupunkien valtakunnallinen korkeakouluvisio- ja strategia

Turvapaikanhakijoille räätälöity hoiva-avustuskoulutus etäopiskeluna Kristiinankaupungista käsin keväällä 2023 alkaen

MoniKampusFinland -sivusto

Tekoälyn hyödyntäminen osaamisen ennakoinnissa ja tunnistamisessa

Mikko Kiviniemi

Hankevetäjä

Puh/Tel. 040 1838 033

mikko.kiviniemi@krs.fi

Ladda ner fil:

Mikko Kiviniemi

Projektledare
040 1838 033mikko.kiviniemi@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design