< Tillbaka till projekt

KNK BUSINESS REGION

Kristinestad-Närpes-Kaskö ekonomiska region står inför stora utmaningar tack vare att det planeras stora etableringar i regionen inom industrin. Detta kommer att medföra stora behov när det gäller kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur samt lokala utbildningsmöjligheter. Alla dessa delar påverkar regionens resiliens. För att svara på dessa kommande behov bör gemensamma underlag och fakta tas fram som ger förutsättning för åtgärdsplaner som kan stimulera hela regionen.

Projektets mål

KNK Business Region, Kristinestad-Närpes-Kaskö ekonomiska region står inför stora positiva utmaningar i och med planerna på stora etableringar regionen.

Vi ser att vi kommer att behöva kompetent arbetskraft, attraktiva bostäder, god infrastruktur samt lokala utbildningsmöjligheter.

För att svara på dessa kommande behov bör gemensamma underlag och fakta tas fram som ger oss  goda förutsättningar för åtgärdsplaner som stimulerar utvecklingen i hela regionen.

Projektets målgrupper

Företagen i regionen och potentiella privata investerare

Städerna, beslutsfattarna och sektorerna

Utvecklingsbolagen

Privata och kommunala byggmarknaden

Österbottens förbund

Österbottens välfärdsområde

Utbildningsenheter

Varför behövs projektet- vad är problemet?

I regionen kommer nya etableringar som skapar både nya arbetsplatser och synergier med företagen.

Vi har brist på både arbetskraft och bostäder.

Vi behöver stärka regionens både dragningskraft och hållkraft.

Vi måste bli bättre på att kommunicera ut vårt område gemensamt för att bli attraktiva i en allt större konkurrens i Finland för att attrahera arbetskraft.

Vi måste stärka närvaron av utbildning i regionen- här behövs ett nytt sätt att tänka- distans studier och dess möjligheter?

Ladda ner fil:
Projekt presentation

Anna Bertills

Projektledare
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design