< Tillbaka till projekt

KristinaEco

KristinaEco

I projektet undersöks förutsättningarna för biocirkulär ekonomi i Kristinestad med omnejd

Modellering av viktiga värdekedjor som kvalitet, kvantitet, producenter och köpare av bioenergi och bioprodukter. Kartläggning av regionens bioekonomiska ekosystem och logistiktill en digital ekosystemplattform och utforskning av blockkedjelösningar förplattformsekonomin.

SLUTRAPPORT (PDF)

Ladda ner fil:

Pertti Miettunen

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design