< Tillbaka till projekt

Sustainable Tourism

Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten. Projektet är speciellt viktigt med avseende till Visit Finlands vision om att vara bland de ledande länderna år 2025 när det gäller hållbar turism.

Projektet ska:

– Identifiera aktörer/företag som är villiga att utvecklas enligt dessa hållbarhetsprinciper.

– Erbjuda utbildning och coaching inom hållbarhet.

– Skapa ett nätverk av företag som kan lära av varandra.

– Erbjuda tillfällen till att delta i mässor med naturturism och ekologiska principer i fokus.

– Hjälpa företagare att profilera sig tydligare när Visit Finland marknadsför regionen på ett internationellt plan.

Projektledarnas uppgift är att i sina respektive regioner stöda och underlätta sina företagare att uppnå dessa mål. Projektet koordineras av Kristinestads näringslivscentral och det genomförs tillsammans med Dynamo Närpes, Jakobstads utvecklingsbolag Concordia och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Inom projektet strävar vi till att inom några år kunna titulera Österbotten som en region som uppfyller internationella krav på hållbarhet. Projektet kommer att ha tätt samarbete med destinationsbolagen. Projektfinansiering har beviljats av NTM-centralen och landsbygdsprogrammet. Projektet inleds 2021 och pågår två år.

Vad har hänt under projekttiden?

  • Visit Kristinestad har som andra destination fått Sustainable Travel Finland-märket
  • Vi har fem företag i Kristinestad med STF-märket
  • Vi har blivit föregångare i landet gällande hållbar turism
  • Projektet fick pris av NTM-centralen som bästa projekt i februari 2023
  • Visit Kristinestad vann den nordiska tävlingen "Sustainability concept" vid resemässan i Berlin i mars 2023
  • Vi har av Visit Finland bjudits in till Tyskland för att berätta om vår stad för tyska researrangörer
  • Janne Smeds har berättat om hållbarhetskonceptet för branschfolk i Tyskland, Indonesien, Sverige och Norge.
  • Janne Smeds har berättat om hållbarhetskonceptet för Lapin Yliopisto, Haaga Helia, destination Sastamala, destination Björneborg, destination Seinäjoki.
  • Visit Finland höll sitt årliga höstseminarium i Kristinestad, 200 deltagare

Läs mer om projektet och dess resultat

Projektplan: Sustainable Tourism Projektplan (kristinestad.fi)

Projektledare: Janne Smeds

janne.smeds@krs.fi

0405883432

Ladda ner fil:

Janne Smeds

projektledare
0405883432janne.smeds@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design