< Tillbaka till projekt

Regenerative Nature tourism

Regenerativ turism är en ansats till turism som går bortom hållbarhet och syftar till att förbättra och vitalisera destinationen och de lokala samhällena.

Istället för att bara minimera negativ påverkan, strävar regenerativ turism efter att ha en positiv inverkan på miljön, kulturen och ekonomin i de besökta områdena. Det handlar om att lämna ett ställe i bättre skick än man hittade det, vilket kan inkludera att främja biologisk mångfald, stödja lokala ekonomier, och bevara kulturarv.

Projektet består av fyra arbetspaket:

Arbetspaket 1: Utveckla och bredda entreprenörsnätverket.

Syftet med detta arbetspaket är att utveckla och bredda entreprenörsnätverket med tillgängliga och regenerativa principer, stödja sektoriellt och tvärsektoriellt samarbete och stärka entreprenörernas kunskap och välbefinnande.

Arbetspaket 2: Förbättra entreprenörernas färdigheter.

Syftet med detta WP är att förbättra entreprenörernas kompetens att ta trans-formativa steg mot den regenerativa turismen. För att uppnå detta mål kommer vi att utveckla on-demand-kurser och material för entreprenörer som hjälper till att utveckla och stärka deras verksamhet och erbjudanden.

Arbetspaket 3: Stöd och marknadsföring.

Syftet med detta arbetspaket är att stödja och främja utvecklingen av hållbara, transformativa och regenerativa turismupplevelser i projektområdet, inklusive tillgängliga turistprodukter för personer med funktionsnedsättning.

Arbetspaket 4: Samla in och studera resultat.

Att utvärdera effektiviteten hos de resultat som uppnåtts i andra arbetspaket.

Vi kommer att studera om införandet av tillgängliga, regenerativa, transformativa och hälsoturismprodukter som utvecklats tillsammans med entreprenörer, lokalsamhället, forskare och kunder har potential att stödja det omgivande samhället och om tjänsterna har en positiv effekt på hållbart beteende bland kunder och entreprenörer.

Ladda ner fil:
PDF - Regenerative Nature Tourism

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design