< Tillbaka till projekt

Seutukaupunkien Innovaatio-ekosysteemiverkoston Kehittäminen

Seutukaupunkien Innovaatioekosysteemiverkoston Kehittäminen

Utveckling av ett nätverk för innovationsekosystem i regionstäderna - Syftet med projektet är att sammanföra ett nätverk av framväxande regionstäder. De deltagande städerna kommer att arbeta tillsammans för att utveckla sina regionala innovationsekosystem för att öka synligheten och attraktionskraften genom att lära av varandra.

Projektet omfattar 10 kommuner eller städer från 8 olika subregioner. isalmen kaupunki Osatoteuttajat: Savonlinnan kaupunki, Raahen kaupunki, Kristiinankaupunki, Verkostokumppanit: Heinolan kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Keuruun kaupunki, Naturpolis Oy, Rauman kaupunki

Huvudansvarig för genomförandet: Iisalmi stad:

Projektet kommer att formulera ögonblicksbilder av de deltagande städernas innovationsekosystem. Dessa ögonblicksbilder kommer att användas som grund för framtida strategier och utvecklingsåtgärder för de subregionala städerna och hela nätverket, med beaktande av nya aktörers deltagande i ekosystemet.

Under projektets gång kommer ett ekosystemnätverk att byggas upp, där ekosystemen i de subregionala städerna kommer att nätverka med varandra, per sektor, nationellt och internationellt.

Verksamhetsperiod: 1.10.2021 - 31.12.2023.

Åtgärder:

  • Invest in-verktyg

  • MDI har tagit fram en rapport på regionstäders och Kristinestads strategi "innovaatioekosysteemien kehittämiselle vuoteen 2027​"

  • Ordnat Webinariesserie där alla regionstäder i projektet presenterar (I Kristinestad presenterade  Rasmus Hautala och Pertti Miettunen våra potentiella investeringar och tankar kring cirkulär ekonomi och Sami Öström presenterade deras  företagsutveckling och hur de tänker kring innovationer i företaget.

  • Benchmarking i Idensalmi, Brahestad, Nyslott, Vasa och Umeå

 

Projektledare:

Anthony Hannus

0503222986

anthony.hannus@krs.fi

Ladda ner fil:

Anthony Hannus

Yritysneuvoja
0503222986anthony.hannus@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design