< Tillbaka till projekt

Seutukaupunkien kiertotaloushanke

Heli Nevala

Projektledare
+358 405883432heli.nevala@krs.fi

Seutukaupunkien kiertotaloushanke

Beskrivning av projektet

Projektet kommer att ge företag i de sju deltagande städerna möjlighet att förbättra sin egen vision av de nya affärsmöjligheterna i den cirkulära ekonomin som växer fram på marknaden som ett resultat av EU:s gröna övergång.

Projektet kommer att stödja redan kända kluster och teman inom cirkulär ekonomi samt upptäcka och identifiera nya ekosystem och kluster. Kända kluster i regionen är bland annat hållbart byggande/reparation, kasserade textilier och cirkulär ekonomi för textilier och biomassaråvaror. Värdekedjor som ska identifieras kan vara hållbara, gröna energilösningar eller aktörer, kluster och ekosystem som stöder återvinning och återanvändning av olika material.

Projektet syftar till att skapa och utveckla alla affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin.

Seutukaupunkiosaajat.fi-Kiertotalousteemaverkostohanke

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design