< Tillbaka till projekt

SeutuKaupunkiRekry

För att stödja internationella rekryteringar och för utveckling av företagens rekryteringsberedskap

För att trygga tillgången till kompetent arbetskraft behövs nya praktiska åtgärder. Projektet främjar åtgärder som stödjer internationella rekryteringar, internationella studeranden att stanna i regionen, integrering av invandrare samt utveckling av attraktionskraften på branscher där det råder brist på arbetskraft.

Koncentrationen av befolkningen till tillväxtcentra och de största städerna fortsätter i Finland. Då befolkningen dessutom åldras snabbt kommer det inte att finnas tillräckligt med nya arbetstagare. Vi har inte lyckats lösa problemet med strukturell arbetslöshet. Företag utanför tillväxtcentra har ofta svårt att hitta kompetent arbetskraft. Redan nu begränsar bristen på kompetent arbetskraft företagens tillväxt och utvecklingen av affärsverksamheten.

Målet är att hitta lösningar på den ytterligare förvärrande arbetskraftsbristen inom de olika branscherna i regionstäderna genom att öka den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen och utveckla attraktionskraften hos branscher med brist på arbetskraft. Målet är att företagens kompetens inom internationella rekryteringar utvecklats och att de kan ta emot anställda på ett ännu bättre sätt. Dessutom har regionstäderna bättre förutsättningar att utveckla fungerande mottagnings- och integrationstjänster för att servicen ska bli en del av regionstädernas vardagliga arbete och för att de ska vara lättillgängliga för arbetskraftsinvandrare till exempel via företagstjänster. Målet är också att hitta nya lösningar för att svara mot arbetskraftsbehovet, till exempel genom att företag och områden ordnar gemensamma imagekampanjer för olika målgrupper.

Projektet genomförs i nära samarbete med NTM-centralerna, TE-byråerna, arbets- och näringslivsministeriet samt olika nationella och regionala projekt som främjar internationella rekryteringar på regional nivå.

Material och åtgärder som produceras av projektet (på finska):

Osaajia Intiasta -rekrytointiprojekti

EmigrationExpo -rekrymessut Hollannissa

Sisäinen työnantajakuva

LinkedIn rekrytoinnissa

TikTok yritysmielikuvan tukena

Yritysmielikuvan ytimessä

Some-video yrityksen käytössä

Onnistuneen digimarkkinoinnin perusteet

Facebook yritysmielikuvan tukena

Työnantajamielikuva

Mikko Kiviniemi

Projektledare

Puh/Tel.040 1838 033

mikko.kiviniemi@krs.fi

Internationell rekrytering

Här hittar du stöd och information om internationella rekryteringar

Tutorial om internationell rekrytering
Handbok för internationell rekrytering
Handbok för intrnationell rekrytering
Ladda ner fil:

Mikko Kiviniemi

Projektledare
040 1838 033mikko.kiviniemi@krs.fi
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design