< Tillbaka till projekt

Talent Insights

Richard Lähteenmäki

Projektledare
+358503572510richard.lahteenmaki@krs.fi

Talent Insights

Projektet har som mål att öka tillgången på kompetent arbetskraft och matcha den med det utbud av arbetsplatser som finns samt verka för en ökad inflyttning till Kristinestad.

Projektet har som mål att:

 1. Öka tillgången på kompetent arbetskraft och matcha den med det utbud av arbetsplatser som finns samt verka för en ökad inflyttning till Jakobstadsregionen.
 • Hitta externa målgrupper för inflyttning
 • Kontinuerligt analysera vad som erbjuds på arbetsmarknaderna
 1. Utveckla företagens arbetsgivarbrand – utveckla attraktiva företag som lär av varandra och tillsammans bygger en attraktiv arbetsmarknad i regionen.
 1. Tillsammans med företagen och samarbetsparter fokuserar på tydliga målgrupper
 • 19-25-åringar
 • 25-35-åringar
 • 35-45-åringar
 1. Sammanföra och skapa samarbete med centrala samarbetsmålgrupper:  
 • Bemanningsföretagen
 • Boendeaktörer
 • Kommuner, samkommuner som arbetsgivare
 • Högskolor & studeranden
 1. Samarbeta tätt med TE-tjänster och NTM-centralen, övriga organisationer, utbildningsanordnare, Talent Boost, Talent Coastline Employment, Regionstadsprojektet(Seutukaupunkiosaajat), samt övriga tangerande projekt
Projektplanen
Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design