Introduktion

Pågående Industry Park-projekt (finansierat av AKKE) har engagerat flera stora internationella företag som fokuserar på vidareförädling av grön väte, och förhandlingar pågår med nya kandidater.

I KristinaEco-projektet (finansierat av AKKE) har materialflöden tidigare identifierats, som kan utnyttjas bland annat i vätgasindustrins värdekedjor. Detta behov möts genom att utveckla kompetens inom bio-cirkulär och vätgas ekonomi. Det kommer att fokuseras på industriell symbios och biocirkulär ekonomi, det vill säga återvinning och förädling av industriella sidoflöden som spillvärme och kemikalier, samt av regionens biomaterial.

Detta ökar Kristinestads attraktivitet som en skicklig stad fokuserad på den gröna omställningen och erbjuder samtidigt ny tillväxt för både nuvarande och nya företag.


Projektinfo

Projekttid: 1.1.2024 – 31.12.2025

Finansiär: Österbottens Förbjund

Budget: 499 226 €

Huvudgenomförare: Business Kristinestad