< Takaisin tapahtumiin ja koulutuksiin

Houkutteleva työpaikka

Paikka: Ravintola Pyhävuori

Aika:     1.12.2022 9.00-15.00

Ohjelma:

9 - 10.30 Työpaja aiheen "houkutteleva työpaikka" äärellä

Mietimme seuraavia asioita: mikä on tärkeää ja kiinnostavaa työpaikalla?

Mitkä tekijät vaikuttavat kun ihmiset valitsee työpaikan? Minkälainen o moderni työpaikka?

 

10.30 - 12 Yrityksen kulttuuri, arvot ja visiot

Konkreettisten harjoitteiden kautta mietimme oman yrityksenkulttuuria, minkälaisia arvoja yrityksessä on,

miten en näkyvät käytännössä ja minkälaisia visioita yrityksellä on

 

12 - 13 Lounas

 

13 - 14.30 X,y,z ja a sukupolvet

-lyhyt luento eri sukupolvista

-keskustelua siitä, miten tämä näkyy ja mikä vaikutus näilläon työpaikoilla

 

14.30 - 15 Työhyvinvointi ja sisäinen viestintä

Mietimme työhyvinvointia ja miten sitä kehitetään työpajanmuodossa

Teemme sisäisen viestinnän suunnitelman; mitä viestitään, kuka viestii jne.

lmoittaudu tästä!

Kristinestads Näringslivscentral 2022
Web design by KeKu Design