Webbinarium, Hållbarhetsrapportering, 5.3. kl. 18:00

Tisdag 5.3.2024 kl. 18:00 – 19:30

Allt du behöver veta om hållbarhetsrapportering

Målgrupp

Mikro-och småföretag

Innehåll

Hållbarhetsrapporteringsdirektivet (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) trädde ikraft 1.1.2024 och berör i nuläget direkt stora börsnoterade bolag (ej mikroföretag). Rapporteringsskyldigheten sker stegvis.

Även mindre företag kan beröras redan indirekt av direktivet. Varför? Det får du reda på under denna kväll. Kvällens tema är alltså hållbarhetsrapportering. Ämnet diskuteras dels med en sakkunnig från företaget E&Y, som gör hållbarhetsrapporteringar och vet vad som krävs. Dessutom har vi bjudit in ett par företag som själva berörs på olika sätt av direktivet bl.a. Mirka. Vi kommer också få ta del av ett mindre företags syn på hållbarhetsrapportering och hur detta kan påverka också mindre företag, redan nu.

Tillfället arrangeras av projektet Våga Växa Hållbart och finansieras delvis med EU medel och via Svenska Kulturfonden och är därför kostnadsfri för dig.

Övrig Info

Webbinariet ordnas tisdagen den 5.3.2024 kl. 18:00 – 19:30.

Mer information och anmälan på arrangörens webbplats: