Hållbarhet

Visit Kristinestad är en destination för hållbar turism.

Visit Kristinestad har i februari 2021 gått med i Visit Finlands program för hållbar turism. I september 2022 fick vi Visit Finlands STF-certifiering.

Det gjorde oss till den andra STF-certifierade destinationen i Finland. Vi arbetar ständigt hårt för att få så många turistföretag som möjligt att gå med i programmet och bli STF-certifierade. Visit Finlands sjustegsprogram gör det möjligt för turistentreprenörer att utveckla verksamheter som är högkvalitativa, hållbara, säkra, rättvisa, skyddar mänskliga rättigheter, främjar jämställdhet och bevarar naturen och det lokala kulturarvet.

Det här är vad vi på Visit Kristinestad redan gör, men genom det här programmet kommer arbetet att erkännas via en officiell internationell märkning.

Vi är stolta över att kunna meddela att fem turistföretag i vår region redan har tilldelats Visit Finland STF-märket. Vi lyfter fram dessa företag som ansvarsfulla alternativ för turister i vår region. De är Krepelin, Eleonora Bed & Breakfast, Kilen, Restaurang Jungman och Café Tinka.

Visit Kristinestad och hållbar turism

På Visit Kristinestad gör vi allt vi kan för att göra vår destination ännu mer hållbar. Vår viktigaste uppgift är extern kommunikation, så att våra samarbetspartners samt invånare och kunder i vår region vet att hållbarhet är viktigt för oss. Vi anordnar regelbundet kurser och utbildningsprogram med hållbarhetsteman.

Hållbart Österbotten-projektet har pågått i över två år och under denna tid har hållbar turism blivit en del av vårt dagliga liv. Varje dag efterfrågar kunderna ansvarsfulla produkter inom privat-, mötes- och evenemangsturism. Från och med hösten 2022 har vi bett våra partners att dela sina egna hållbarhetsmål och miljöcertifieringar med oss. Detta kommer bland annat att ge oss information som hjälper oss att styra våra kunder till ansvarsfulla aktörer.

Vi vägleds av 3 principer:

  1. Vi tar hänsyn till hållbarhet i vår egen upphandling och stöder turistföretag i vår region som strävar efter hållbarhet i sin verksamhet.
  2. Vi kommunicerar våra egna och våra partners hållbarhetsinsatser och resultat.
  3. Vi påverkar främjandet av hållbarhet genom vårt eget nätverk på lokal, nationell och internationell nivå.

Videor om hållbarhet:

Hållbarhetsberättelser: